Wat doen we?

 

Stichting Angels for Little Angels maakt zich hard voor kinderdagverblijf Little Angels. Deze unieke plek en alle mensen die hier dagelijks overleven, hebben ons hart gestolen. We hebben bewondering voor het feit dat de oprichters van Little Angels, Jacobus en Liezl Mathews, er zelf alles aan doen om een betere toekomst te creëren. Een betere toekomst voor de kinderen in nood, maar ook voor de totale samenleving in township Hangberg en de omgeving van Houtbay.

In onze visie staat het kind centraal, want ieder kind verdient een goede ontwikkeling. Ook in Zuid-Afrika. Het is bijna normaal geworden dat derdewereldlanden het zwaar hebben, terwijl de Westerse cultuur alleen maar groeit. Wij vinden dat wij het hierbij niet moeten laten zitten. #Together for change!

Missie

De missie van onze stichting is daarom ook helder: Samen leveren wij een bijdrage aan een betere ontwikkeling op het gebied van onderwijs en bescherming. Onze ambassadeurs en vrijwilligers zijn een voorbeeldfunctie voor de kansarme kinderen in de townships. Zo maken we met z’n allen hèt verschil! Wij geven onze kennis en zorg door aan de kinderen en de omgeving van Houtbay en zetten onze creativiteit in om ons doel te bereiken.

Doel

Het is ons doel om geld en middelen in te zamelen en kinderdagverblijf Little Angels ten eerste uit te breiden. Met behulp van deze uitbreiding hopen wij dichter bij ons droomproject te komen. Namelijk het bouwen van een safehouse, voor alle noodlottige kinderen die hulp nodig hebben en absoluut door verschillende omstandigheden (soms tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

  1. Renovatie van en voldoen aan de veiligheidseisen van kinderdagverblijf Little Angels, waardoor ze gecertificeerd worden en daarmee subsidie krijgen van de overheid. Kinderdagverblijf Little Angels, zal dan financieel onafhankelijk zijn.
  2. Start voorbereidingen van het safehouse project
  3. Opbouw van ons safehouse

Om dit doel te bereiken organiseren wij verschillende uiteenlopene initiatieven. Naast het leveren van vrijwilligers in Houtbay, zetten we jaarlijks een groots evenement op. Tevens staan we op markten en beurzen en verkopen we handgemaakte artikelen uit Zuid Afrika, gemaakt door de mensen uit het township.

Doe jij met ons mee?