Projecten & evenementen

Kinderdagverblijf Little Angels

Stichting Angels for Little Angels is speciaal opgericht om Kinderdagverblijf ‘Little Angels’ vanuit Nederland te steunen. We nemen allerlei initiatieven. We organiseren o.a. muzikale evenementen en staan regelmatig op markten en festivals om zelfgemaakte artikelen zoals schilderijen en andere leuke ‘hebbedingetjes’ te verkopen. Daarnaast organiseren we 2 maal per jaar een reis naar Houtbay in Zuid-Afrika, waar we met een klein en ervaren team vrijwilligerswerk gaan verrichten. De Stichting Angels for Little Angels, alle betrokken vrijwilligers en ambassadeurs willen een voorbeeld zijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten in de townships. We willen ze tevens laten ervaren dat je, met wat hulp, zeker een toekomst op kunt bouwen.

Sluit jij je bij ons aan?

Evenementen

20 januari 2019 The Voices of Meierijstad

Creaties

Gehaakte Engeltjes en Engeltjes van andere materialen, voor diverse toepassingen zoals bijvoorbeeld sleutelhangers en kerstboomversiering. Alles gemaakt door vrijwilligers die Little Angels een warm hart toedragen.

Verkoop bij RAMM, Ambachtstraat 1, Schijndel (tegenover Het Goed). Deze leuke creaties worden ook verkocht op verschillende (kerst)markten en evenementen.

Vrijwilligerswerk

4 weken combireis; helpen en genieten. Voor vrouwen die hun handen uit de mouwen willen steken ter ondersteuning van de dagelijkse bezigheden in het kinderdagverblijf is er meer dan genoeg te doen. Zeker wanneer je snel ziet wat er nodig is op dat moment en je in staat bent, om op een respectvolle en plezierige manier, zelfstandig actie te ondernemen.

Vrijwilligerswerk in Houtbay

 

Waarom is onze hulp zo belangrijk?

De armoede, corruptie en discriminatie in Hangberg zorgen, zeker voor de kinderen en jongeren, voor een onveilige omgeving. Dagelijks blootgesteld worden aan stress en niet weten of er genoeg eten is, een plek om te leren en of je terug kunt vallen op iemand die van je houdt zorgt voor een onzekere toekomst. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig en ouders / volwassenen die je opvoeden en van je houden en zo ervoor zorgen dat je de juiste beslissingen neemt, de mogelijkheid hebt om naar school te gaan zodat je stevig in je schoenen komt te staan en je niet het verkeerde pad op gaat. De armoede en slechte leefomstandigheden zorgen voor minder kansen voor kinderen en jongeren. Daarbij komen ze vaak in aanraking met geweld en zelfs moord. Andere problemen zoals HIV, alcohol- en drugsverslavingen werken negatief op het welzijn van de gezinnen en zorgen voor een slechte (geestelijke en lichamelijke) gezondheid. Een ander niet te onderschatten probleem is het aantal tienermoeders in Hangberg. Soms zijn ze pas 11 of 12 jaar oud. Deze meisjes staan er, ook nog eens, vaak alleen voor.

Het onderwijs, voor deze kansarme kinderen, in Zuid-Afrika is beneden peil. Er is aangetoond dat 41% van de elfjarige kinderen niet in staat is / was, om getallen goed te begrijpen. Een van de gevolgen is dat er jaarlijks steeds meer kinderen en jongeren hun schoolopleiding niet af (kunnen) maken en er honderdduizenden jongeren zijn zonder diploma. Hierdoor heerst er een hoge werkloosheid onder jongeren en leeft maar liefst 80% van de gehele Zuid-Afrikaanse bevolking in armoede.

Deze, soms al generaties durende schrijnende situaties, zorgen er voor dat er weinig omgekeken wordt naar kleurlingkinderen. Er is nergens een veilige plek om op te groeien, ze hebben minimale mogelijkheden om zich te ontwikkelen en als gevolg daarvan dus geen enkel zelfrespect.

Door ‘Little Angels’ te ondersteunen kunnen wij ons steentje bijdragen en, langzaam maar zeker, stappen zetten om deze situatie te veranderen en bij te dragen aan het leggen van een fundament voor een nieuwe en betere toekomst. Daar kunnen wij jouw hulp ook heel goed bij gebruiken!

Discriminatie van kleurlingen

Jaarlijks worden er ruim 4,8 miljoen kansarme kleurlingen gediscrimineerd door een meerderheid van zowel de zwarte bevolking als de overheid van Zuid-Afrika. Dit moet anders! De kleurlingen zijn met 10% van de totale bevolking zwaar in de minderheid en vallen sinds de apartheid al buiten de boot. Dit komt doordat deze Afrikanen zowel zwarte als witte voorouders hebben. Tegenwoordig worden zij vooralsnog niet geheel geaccepteerd in de samenleving. Dit probleem leidt ertoe dat ouders en kinderen een achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Vooral de kansarme kinderen van deze kleurlingen zijn de dupe hiervan en leven dagelijks in het bijzijn van hun ouders, die kampen met drugs- of alcoholverslavingen en woede-uitbarstingen. Dit moet anders!