Little Angels in Houtbay

Wat doet Little Angels?

Little Angels is een van de weinige non-profitorganisaties in Hangberg. Zij zetten zich als wijkcentrum in voor kansarme kinderen en jongeren. Dit wijkcentrum stelt zich ten doel om kinderen van de straten te houden en te voorkomen dat jonge kinderen in aanraking komen met drugs. Door de slechte leefomstandigheden en de armoede krijgen veel kinderen ook te maken met huiselijk geweld. Bovendien is de gemiddelde levensverwachting van kleurlingen in Hangberg erg laag. Het is daarom van groot belang dat Little Angels, in gevallen waarbij ouders en familieleden wegvallen, in staat is om jong en oud op te vangen.

Overdag ondersteunt Little Angels op dit moment circa 105 kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Daarnaast biedt zij een buitenschoolse opvang aan. Door het gebrek aan voorzieningen kunnen er niet nog meer kinderen opgevangen worden terwijl daar wel behoefte aan is. De dagopvang wordt geheel ‘gerund’ door vrijwilligers terwijl er zeker behoefte is aan professionele medewerkers en docenten, maar financiën om hen een vergoeding te betalen ontbreken.

Hangberg is een township, gelegen in Houtbay – Kaapstad, waar veel Afrikanen wonen die sinds de apartheid als ‘kleurlingen’ bestempeld worden door de zwarte bevolking. De kleurlingen worden onderdrukt in deze maatschappij waardoor er veel stress is en gezinnen uit elkaar vallen. Daarnaast komen ze moeilijk aan voldoende (betaald) werk, is er geen goede huisvesting enz. Hierdoor is er voor jonge kinderen geen sprake van een veilige situatie, geen sprake van voldoende en goede voeding, opvang en onderwijs. Hierdoor lopen ze een ontwikkelingsachterstand op. Little Angels vangt deze kinderen en jongeren op, zorgt voor onderwijs en biedt zo veiligheid en morele steun.

 

Huidige situatie Little Angels:

 • Geen vast gebouw en elektriciteit
 • 3 Barakken (klaslokalen, kantoor & opslagruimte)
 • 2 Containers (keuken en toiletten)

Dit kan beter!

#TogetherForChange

 

Little Angels vervult voorbeeldfunctie

Opgroeiende kinderen hebben iemand nodig die hen begeleidt in de opvoeding. Dit is voor veel kinderen in Hangberg helaas niet het geval. Naast het aanbod van algemeen onderwijs stelt Little Angels zich ook op als extra familielid. De onderstaande informatie geeft weer op welke factoren er ingespeeld wordt.
 • Aanleren om een link te leggen tussen onderwijs, werk en inkomsten.
 • Het kunnen herkennen van ziektesymptomen, ongemakkelijkheid, fysieke mishandeling, agressie en drugsmisbruik.
 • Aanmoedigen om hulp in te schakelen in gevallen van nood.
 • Het garanderen van bescherming in gevallen van nood door doktoren, politie of therapeuten.
 • Het aanbieden van hulp bij huiswerk en bijles.
 • Het serveren van voedzaam eten.
 • Aanleren om de gevolgen van misbruik, bendeoorlogen en onveilige seks te overzien.
 • Het belang van goede hygiëne waarborgen. Waaronder het verschonen van luiers en het knippen van nagels en haren.
 • Het organiseren van activiteiten om betrokkenheid en motivatie te genereren. Met als doel om kinderen en tieners in te laten zien dat drugs, seks, diefstal en geweld geen vormen van ‘entertainment’ zijn.
 • Aansporen om ervaringen te delen en zelfvertrouwen te laten groeien.
 • Omgang met andere kinderen te stimuleren en waardering uit te spreken.
 • Complimenten te geven.
 • Het tonen van genegenheid middels het geven van liefdevolle knuffels.
 • Zich kunnen opstellen als vertrouwenspersoon wanneer een kind zorgen wekt.
 • Voorlichtingen geven over HIV en motiveren om begrip te tonen.
 • Laten inzien dat mishandelingen door ouders of anderen niets te maken heeft met het karakter van het kind.
 • Het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen terugwinnen na moeilijke situaties.
 • Het aanreiken van opties om zelfontplooiing te bevorderen d.m.v. scholing en opvoeding.