Elin foundation

De Elin Foundation is in het leven geroepen tijdens de laatste maanden van de opa van Elin. Hij had al een vooruitziende blik op de toekomst van deze kleine meid. Elin is nl geboren met blaasextrofie, een aangeboren afwijking die ontstaat door een sluitingsfout van de blaas en de onderste buikwand. Hierdoor ontstaan afwijkingen aan de blaas, urinewegen, het bekken en de geslachtsorganen.

Gelukkig konden ze na haar geboorte snel zien dat het een meisje was, want ze had een baarmoeder. De rest is (nog) niet aanwezig. Ze heeft nu 3 operaties ondergaan en in de toekomst zullen er nog vele gaan volgen. Ook ontbreken de sluitspieren, waardoor het voor haar onmogelijk wordt om haar urine op te houden. Je kunt je wel voorstellen wat dit in de toekomst voor haar betekent. Ze zal dan ook levenslange medische zorg nodig hebben. Nog een heel traject te gaan dus, wat veel zorg, kennis, onzekerheid, stress, revalidatie, operaties  e.d. met zich mee brengt.

Om dit project  in goede banen te laten verlopen is geld nodig. Denk hierbij aan het niet kunnen gaan werken van een van de ouders, het regelen van extra dag/nacht opvang van het broertje, reiskosten..

Elin’s opa had dit al zien aankomen en besloot voor zijn overlijden nog een Foundation in het leven te roepen. Bij zijn crematie wilde hij dan ook geen bloemen, maar een gift voor de Elin Foundation. Hiermee was het begonnen, en hopelijk zijn er nog heel veel mensen die deze Foundation ook een warm hart toe dragen.

Elk kind verdient toch ook een zorgeloze toekomst!